Olemme kahden kokin ja yhdeksän taiteilijan ryhmä. Täältä löydät esittelymme sekä linkit nettisivuillemme ja sosiaaliseen mediaan. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat saada lisätietoa projektista tai yksittäisistä teoksista.

Valtteri Sinkkonen & Nico Österberg

 

Ruoka ja taide ovat kiinnostavia asioita erillään, mutta vielä kiinnostavampia yhdessä. Nielun ravintolateoksessa pureudumme ruokailun ympäristövaikutuksiin ja ruokailuun sosiaalisena tilanteena. Kuvataiteen ja ruoan yhdistävässä teoksessa tarjoamme korkeatasoisen illallisen metsässä.

Ihminen on kulkenut liian kauas ruoan alkuperästä. Tämän vuoksi haluamme tuoda ruokailijan takaisin luontoon, raaka-aineiden luokse.

Olemme Sås Catering, pohjoismaista luonnonläheistä ruokaa tarjoava kahden kaverin kollektiivi. Tavoitteenamme on luoda ainutlaatuisia ruokailukokemuksia ympäristö huomioon ottaen.

Laura Halonen

 

Psyyke, ilmasto, keho, politiikka, materiaali. Ajatusjärkäleitä ja hokemia, joista en saa otetta. Ajatukseni kokoontuvat yhdeksi suureksi massaksi, missä ne seuraavat toisiaan ristiin ja päällekkäin, saaden luvan muodostaa uusia asiayhteyksiä kaoottisesti ja erottelematta.

Etsin taiteellisen työni kautta rauhaa ihmisyyden ristiriitaisuudesta, kiehtovaa outoutta ja kokonaisvaltaista ykseyttä.

Teen työtä sekä kuvanveiston että performanssin keinoin, riippuen siitä, minkä tyyppistä työskentelyä tarvitsen. Usein kaipaan hiljaisuutta työhuoneella materiaalia tutkien ja ihastuen vahinkoihin, mutta joskus haluan tuntea kehoni, nostaa itseni ylösalaisin ilmaan ja saada pääni pyörälle.

haus de pnojekt

 

Haus de pnojekt on Anni Haunian ja Rita Vaalin muodostama taiteilijakollektiivi. haus de pnojektin työskentely perustuu meidän, Annin ja Ritan, väliselle ystävyydelle. Tällä hetkellä työskentelemme tekstiilitaiteen ja installaatioiden parissa. Käsityön ja yhdessä ajattelun lisäksi työskentelyymme kuuluu runsaasti leikkiä, tunteita ja tunteista puhumista.

Nieluun rakennamme installaation käytetyistä teltoista ja muista tekstiilimateriaaleista. Teos on kummallinen leiri, joka yhdistelee retkeilyestetiikkaa ja -tekniikkaa, goretexia ja perinteisiä käsitöitä.

Kaisa Lempinen

 

Hahmotan maailman pitkälti keskinäisriippuvuuden ja sen synnyttämän vastuun kautta: ollakseen olemassa on jonkin muunkin oltava olemassa. Toimissani en voi irrottaa niitä vaikuttamasta muihin orgaanisiin ja ei-orgaanisiin tahoihin sekä olemisen tasoihin. Pyrin minimoimaan aikaansaamani haitan ja maksimoimaan hyödyn mahdollisimman laajalti.

Huuh, kuulostaa raskaalta idealismilta. Ja sitä se onkin.

On selkeästi uuden aika. Olen oppinut taitoja, haastanut ajatteluani ja kartoittanut  ilmiöitä globaalien vaikutusten kautta. Saanut monen monta päänsärkyä ihmisluonteen pohdinnalla.

Nyt kutittelen mielikuvitustani havahtuen iloon. Olen Turussa asuva kuvataiteilija ja äiti.

Mikko Paakkonen

 

Työskentelen maalauksen ja installaation parissa. Molempia tehdessäni tutkin samaa asiaa, ihmisten jättämiä jälkiä ja materiaaleja joutomailla, epäpaikoissa ja julkisessa tilassa. Tällaisia ovat radanvarret, hylätyt teollisuusrakennukset ja autioituneet jättömaat. Kerään niistä materiaaleja teoksiini.

Maalaus alkaa jo pohjan rakentamisesta, kulutan ja ruostutan ennen varsinaista maalaamista. Maalaan ja pesen pois jälkiä kerta toisensa jälkeen, luoden kerroksellisuuksia, jotka ovat kestäneet vuosia muodostua julkisen tilan pinnoissa. Installaatioissani on eri suuntia, vaikka ne kaikki käsittelevätkin samaa aihetta. Välillä rakennan paikoista suoria havaintoja, jotka siirrän galleriatilaan. Välillä teokseni käsittelevät jättömaita ja niistä löytyneitä materiaaleja abstraktimmalla tasolla. Nuuksion järviylängölle rakennan installaation, joka rinnastaa metsän ja kaupunkitilan toisiinsa.

Viime vuosina Paakkosen teoksia on ollut esillä muun muassa Myymälä 2:ssa ja ARTag Galleryssa Helsingissä, sekä Mäntän Kuvataideviikoilla.

Sini Talonen

 

Minulle on merkityksellistä taiteen suhde ympäristöön, kokemuksen moniaistisuus ja osallisena olemisen mahdollisuus. Pyrin rakentamaan teokset tilan ja paikan kokemista voimistaen. Teokseni ovat usein tiloja, joihin kokijat voivat asettua oleilemaan. Etsin rakenteen, materiaalin, muodon, valon ja rytmin avulla niille fyysistä muotoa.

Rakennan Nieluun paikan kanssa vuorovaikutuksessa olevan teoksen, jossa pohdin ihmisen kaksijakoista suhdetta luontoon. Teos on tilaisuus pysähtyä rituaalinomaisen hetkeen.

Lauri Tujula

 

Olen kolmekymppinen kuvataiteilija. Työskentelen tällä hetkellä pääasiassa Helsingistä käsin, tai ainakin siellä on koti. Työskentelyni tapahtuu oikeastaan siellä, missä olen. Usein se tarkoittaa junaa tai linja-autoa. Ehkä siksikin viime aikoina töideni mediaksi on tullut teksti. Usein sähköpostien, päiväkirjojen tai tekstiksi punottujen ajatusten muoto on ollut mediani.

Töideni teemat ovatkin usein minä itse ja minun huoleni maailmasta. Huoleni siitä, mitä veljentytölleni käy vuonna 2035.

Miska Varis

 

Työskentelyni lähtökohtina ovat tilan ja materiaalin tuntu. Teos on kuin koordinaatisto, jossa ihminen sijoittuu jonkinlaisen ristiriidan polttopisteeseen. Pyrin taiteessani venyttämään vallitsevien merkitysten välille tilaa tarkastella piiloon jääviä ongelmia sekä mahdollisuuksia. Tärkeintä on kokeilu ja sen herättämä ajattelu.

Minua kiinnostaa ihmisen luontosuhteen mahdottomuus. Luonto usein mielletään ihmisestä riippumattomana vastaparina, irrallisena toisena. Toisaalta teemme metsäretkiä kokeaksemme yhteyden ja palaamisen tunteita. Nielun teoksessani käsittelen tämän yhteyden olemusta.

Pekko Vasantola

 

Käsityksemme maailmasta muodostuu sen perusteella, mitä meille on kerrottu. Olen kiinnostunut kommunikaatiosta ja viestinnästä, siitä miten tietoa välitetään ja miten tietojärjestelmät muovaavat ymmärrystämme ympäröivästä todellisuudesta. Teoksissani käsittelen usein uuden teknologian aikaansaamia muutoksia. Yhä suurempi osa viestinnästämme tapahtuu datan keräämiseen ja analysointiin pohjautuvilla alustoilla. Datan ja sen mukana kulkevan vallan vaikutukset toimivat lähtökohtina taiteellisessa työskentelyssäni.

Nielussa toimin sekä kuraattorina että taiteilijana. Tapahtuman teoksissa tarkastelen tapaamme suhtautua ympäristöön ja kommunikaatiota metsän näkökulmasta.